ï»? 3D打印机和3D扫描仪结å?湖南钢材钢铁ç½?天贸钢铁ç½?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="3D打印机和3D扫描仪结å?,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材ç½?钢材市场,钢材行情,钢板,钢é“?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈é’?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁ç½? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网ç«?包括钢铁ç½?钢材ç½?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服åŠ?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://tmxxw.hngysteel.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://tmxxw.hngysteel.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://tmxxw.hngysteel.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a target="_blank"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a ><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁ç½? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a target="_blank"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a target="_blank"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div class=MLogin> <div class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div class=MlogMid> <div class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" >首页</a></li> <li ><a target="_blank" >价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" >资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" >现货é€?/a></li> <li ><a target="_blank" >钢材商城</a></li> <li ><a target="_blank" >钢贸电商</a></li> <li ><a target="_blank" >销售竞ä»?/a></li> <li ><a target="_blank" >采购é€?/a></li> <li ><a target="_blank" >钢铁视频</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" >建材</a> </li> <li><a target="_blank" >板材</a> </li> <li><a target="_blank" >型材</a> </li> <li><a target="_blank" >管材</a> </li> <li><a target="_blank" >优钢</a> </li> <li><a target="_blank" >不锈é’?/a> </li> <li><a target="_blank" >炉料</a> </li> <li><a target="_blank" >有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" >其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" >更多 >></a> </li> </ul> <div class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li><a target="_blank" >长沙</a> </li> <li><a target="_blank" >株洲</a> </li> <li><a target="_blank" >湘潭</a> </li> <li><a target="_blank" >常德</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀åŒ?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家ç•?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开å§?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广å‘?开å§?-> <!--第一排广告结æ?-> <!--第一æ ?开å§?-> <div class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div class="location cBlack5"> <div class="ie6 left"><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置ï¼?a href="http://www.edu52.net">首页</a> -> <a >产经纵横</a> -> <a >机械行业</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div class=" Mbox01"> <div class="news_box"> <div class="news_title">3D打印机和3D扫描仪结å?</div> <div class="news_nform"> 【字体选择ï¼?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">å¤?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ä¸?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">å°?/a>ã€?<font class="f12">2019/8/23 11:47:43</font>) </div> <div class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材ç½?钢铁ç½?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div class="news_img"><a ><img src="http://tmxxw.hngysteel.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P>如果你有一个特殊的物体,并且想要重现它,你会对它进è¡?D建模吗?好吧,你不应该。这正是3D扫描å’?D打印的用途,“一起”工作,帮助您创建副本!ä½?D扫描对象意味着什么?3D打印是什么意思?从本质上讲,这两种技术是相互逆转的。使用其中一个,您可以将真实对象转换为虚拟对象。另一方面,您使用虚拟对象来生成真实对象。当然,如果有一台机器可以进è¡?D扫描å’?D打印,那将是很棒的。但是,凭借我们现在拥有的技术,一体化扫描和打印仍然局限于2D领域。在这里,我们介ç»?D扫描å’?D打印的过程,它们的不同之处,以及如果同时使用它们可以实现的目标ã€?D扫描仪是一种收集对象或环境的物理数据以创建数字模型的设备。该数据可包括体积,纹理和颜色ã€?D扫描仪有两种主要类型:接触式或非接触式。接触式3D扫描采用某种类型的手臂,如机械臂,配有探头。将物体固定到位后,探头接触其表面以收集与位置和距离有关的信息。当探测器扫描物体时,它会映射坐标,这些坐标最终组成了3D模型。该技术主要用于制造,与其他技术相比较慢。它还需要与目标物体进行物理接触,这可能是有害的。非接触å¼?D扫描涉及收集源自目标物体的辐射,并可采用主动或被动技术:主动扫描仪发射辐射,通常是光或激光,并收集物体表面反射的物体。被动扫描仪收集源自另一个源的环境辐射,并被物体表面反射。无论采用何种技术,非接触式扫描仪都会根据所接收辐射的相对强度生成它们“看到”的网格ã€?D打印机是一种从数字模型生成真实三维对象的设备。当我们谈论3D打印时,我们通常指的是液体光固化建模,但也有其他类型çš?D打印,如SLA和SLS:熔融沉积成型(FDM)使热塑性长丝与加热的喷嘴熔化并挤出熔融材料,其快速冷却以产生物体。立体光刻(SLA)使用UV光将液态光聚合物塑料转化为固体物体。选择性激光烧结(SLS)使用激光选择性地熔化粉末。利用所有这三种技术,该对象是逐层生成的。这意味着一种称为切片器的特殊软件工具必须首先将原始3D模型转换ä¸?D打印机能够理解的命令。如果您对重新创建已存在的对象感兴趣,请在此处提供一般过程:选择要进è¡?D扫描的对象以å?D扫描技术。请注意,根据型号的大小,您可能会受限于扫描使用的内容ã€?D扫描对象。你可能需要重新定位它以捕捉不同的观点。使用简单的对象,您可能需要至少三个不同的位置。对于更复杂的对象,您可能需要超过五个。如果您正在使用摄影测量,请查看软件需要多少图像。请注意,您拥有的扫描或照片越多ï¼?D模型就越好。扫描完成后,执行相应软件所需的必要操作。每个扫描或照片都需要清洁(支持,平台和背景对象)并对齐。这是非常重要的一步,因为所有视图必须正确对齐。如果没有,最终模型将被扭曲。正确对齐后,所有重叠的网格将融合到单个虚拟对象中。将虚拟对象导出为STL或OBJ文件。将STL或OBJ文件导入适合3D打印机的切片器,并准备打印。一旦设置了必要的参数,切片器就会生成必要的g代码,即一次一层打印对象所需的操作。将g代码发送到3D打印机并3D打印副本。在线查看,您会发现大量示例,展示了结合3D扫描å’?D打印的实用性。例如,在医学领域,当首先扫描患者的身体时,更换身体部位变得更加简单。古生物学和考古学等领域也从制作骨骼和文物的复制品中受益匪浅。(来源:)</P></div> <div class="news_end"> </div> <div class="news_msg"> 本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€?br/> 本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系ã€?/div> <div class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div class="Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章ã€?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://tmxxw.hngysteel.com/bj/xgwj.aspx?typeid=012&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div class="Mright"> <!--最新资è®?begin--> <div class=" Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资è®?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://tmxxw.hngysteel.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价æ ?begin--> <div class=" Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价æ ?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://tmxxw.hngysteel.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div class="Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应å•?</div> <!--Recommend List Begin--> <div class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹é’?/div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=联诚钢铁 target=_blank>联诚钢铁</a> </li> <li><a title=湘钢工贸 target=_blank>湘钢工贸</a> </li> <li><a title=吉木å·?target=_blank>吉木å·?/a> </li> <li><a title=大汉物流 target=_blank>大汉物流</a> </li> <li><a title=湖南九龙 target=_blank>湖南九龙</a> </li> <li><a title=湖南一æ‹?target=_blank>湖南一æ‹?/a> </li> <li><a title=海璇钢贸 target=_blank>海璇钢贸</a> </li> <li><a title=万海钢贸 target=_blank>万海钢贸</a> </li> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>板材</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=湖南中钢 target=_blank>湖南中钢</a> </li> <li><a title=长沙诚恒 target=_blank>长沙诚恒</a> </li> <li><a title=长沙物贸 target=_blank>长沙物贸</a> </li> <li><a title=诚顺金属 target=_blank>诚顺金属</a> </li> <li><a title=联正实业 target=_blank>联正实业</a> </li> <li><a title=湘钢工贸 target=_blank>湘钢工贸</a> </li> <li><a title=恒信钢铁 target=_blank>恒信钢铁</a> </li> <li><a title=银塔金属 target=_blank>银塔金属</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>管材</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=长沙管友金属 target=_blank>长沙管友</a> </li> <li><a title=鑫士ç‰?target=_blank>鑫士ç‰?/a> </li> <li><a title=天勤钢管 target=_blank>天勤钢管</a> </li> <li><a title=文思昌 target=_blank>文思昌</a> </li> <li><a title=宝津钢铁 target=_blank>宝津钢铁</a> </li> <!--<li><a title=长沙鲲鹏 target=_blank>长沙鲲鹏</a> </li>--> <li><a title=盛仕è¾?target=_blank>盛仕è¾?/a> </li> <li><a title=楚云钢铁 target=_blank>楚云钢铁</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>型材</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=天兴钢铁物流 target=_blank>天兴钢铁</a> </li> <li><a title=湖南华裕 target=_blank>湖南华裕</a> </li> <li><a title=琳骏经贸 target=_blank>琳骏经贸</a> </li> <li><a title=万州工贸 target=_blank>万州工贸</a> </li> <li><a title=楚云钢铁 target=_blank>楚云钢铁</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>不锈é’?/div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=湖南金辉钢铁 target=_blank>湖南金辉</a> </li> <!--<li><a title=湖南顺昌 target=_blank>湖南顺昌</a> </li>--> <li><a title=德邦钢铁 target=_blank>德邦钢铁</a> </li> <li><a title=正罡金属 target=_blank>正罡金属</a> </li> <!--<li><a title=经久钢铁 target=_blank>经久钢铁</a> </li>--> <li><a title=湖南仁本不锈 target=_blank>湖南仁本</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>优钢</div> <div class=RecomCo> <ul > <!--<li><a title=中冶钢铁 target=_blank>中冶钢铁</a> </li>--> <li><a title=钢之å¼?target=_blank>钢之å¼?/a> </li> <li><a title=元丰钢铁 target=_blank>元丰钢铁</a> </li> <li><a title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li><a title=德邦钢铁 target=_blank>德邦钢铁</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div class=clear></div> <div class=main_01> <div class="footnav"> <p><a target="_blank" >网站介绍</a>| <a target="_blank" >用户注册</a>| <a target="_blank" >产品服务</a>| <a target="_blank" >广告服务</a>| <a target="_blank" >网站导航</a>| <a target="_blank" >诚聘英才</a>| <a target="_blank" >联系我们</a>| <a target="_blank" >友情链接</a>| <a target="_blank" >与天贸对è¯?/a>|</p> </div> <div class="copyright"> 客服电话ï¼?731-82241060    传真号码ï¼?731-82241051    <a target="_blank" >在线播放<br> </a><a target="_blank"><font color=#213368>湘ICPå¤?11018614å?/font></a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> www.edu52.net All Rights Reserved </div> <div style=display:none> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fe2d919a92503396961c21fda8847685c' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <a href="http://www.edu52.net/">°ÄÃŽðɳÍøÉ϶ij¡</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>