ï»? 湖南省益阳航道管理局船舶维修(含航标建造及维修)服务定点入围项目入围采购公开招标公告湖南钢材钢铁ç½?天贸钢铁ç½?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="湖南省益阳航道管理局船舶维修(含航标建造及维修)服务定点入围项目入围采购公开招标公告,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材ç½?钢材市场,钢材行情,钢板,钢é“?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈é’?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁ç½? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网ç«?包括钢铁ç½?钢材ç½?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服åŠ?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://www.edu52.net/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://www.edu52.net/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://www.edu52.net/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://www.edu52.net/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://www.edu52.net/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://www.edu52.net/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://www.edu52.net/"><img src="http://www.edu52.net/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁ç½? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://www.edu52.net/xj/" target="_blank"><img src="http://www.edu52.net/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://www.edu52.net/jjxs/" target="_blank"><img src="http://www.edu52.net/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div class=MLogin> <div class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://www.edu52.net/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div class=MlogMid> <div class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/">现货é€?/a></li> <li ><a target="_blank" >钢材商城</a></li> <li ><a target="_blank" >钢贸电商</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/jjxs/">销售竞ä»?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/xj/">采购é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈é’?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li><a target="_blank" >长沙</a> </li> <li><a target="_blank" >株洲</a> </li> <li><a target="_blank" >湘潭</a> </li> <li><a target="_blank" >常德</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀åŒ?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家ç•?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://www.edu52.net/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开å§?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广å‘?开å§?-> <!--第一排广告结æ?-> <!--第一æ ?开å§?-> <div class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div class="location cBlack5"> <div class="ie6 left"><img src="http://www.edu52.net/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置ï¼?a href="http://www.edu52.net">首页</a> -> <a >资讯中心</a> -> <a >招标在建</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div class=" Mbox01"> <div class="news_box"> <div class="news_title">湖南省益阳航道管理局船舶维修(含航标建造及维修)服务定点入围项目入围采购公开招标公告</div> <div class="news_nform"> 【字体选择ï¼?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">å¤?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ä¸?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">å°?/a>ã€?<font class="f12">2019/3/29 10:25:36</font>) </div> <div class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材ç½?钢铁ç½?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div class="news_img"><a ><img src="http://www.edu52.net/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P> 受湖南省益阳航道管理局的委托,本代理机构对湖南省益阳航道管理局船舶维修(含航标建造及维修)服务定点入围项目项目进行入围采购,现将采购事项公告如下:</P> <P> 一、采购项目信æ?/P> <P> 项目名称:湖南省益阳航道管理局船舶维修(含航标建造及维修)服务定点入围项目</P> <P> 政府采购计划编号:湘财采计[2019]000080å?/P> <P> 采购项目编号ï¼?024461201903257</P> <P> 项目负责人:陈平</P> <P> 联系电话ï¼?737-4243885</P> <P> 采购方式:公开招标</P> <P> 采购项目内容与数量:</P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" class=table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%"> <TBODY> <TR align=middle> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="7%"><B>包名</B></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="30%"><B>品目分类</B></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="20%"><B>品目名称</B></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="8%"><B>数量</B></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="8%"><B>单位</B></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="8%"><B>最高限ä»?/B></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid" width="18%"><B>代理服务费限价(元)</B></TD></TR> <TR align=middle> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid">1</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid">C0599-其他维修和保养服åŠ?/TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid">船舶维修及航标建造及维修</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid">1</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid">æ‰?/TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid"></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(213,213,213) 1px solid; LINE-HEIGHT: 28px; MARGIN-TOP: 5px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(213,213,213) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(213,213,213) 1px solid">59400</TD></TR></TBODY></TABLE> <P> 需落实的政府采购政策:æ—?/P> <P> 是否支持联合体投标: å?/P> <P> 二、投标人的资格要æ±?/P> <P> 2.1 供应商基本资格条件:</P> <P> (1)投标人法人营业执照副本复印件;</P> <P> (2)法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印ä»?</P> <P> (3)投标人税务登记证(国税或地ç¨?复印ä»?</P> <P> (4)投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件ã€?/P> <P> (5)投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明ã€?/P> <P> 2.2 供应商特定资格条件:</P> <P> åŒ?:</P> <P> 2、投标人特定资格条件ï¼?/P> <P> ?1)投标人具有经济与信息委员会颁发的一般船èˆ?钢质)三级Ⅲ类及以上资质ã€?/P> <P> 注:</P> <P> ????投标人提交的是“三证合一”登记制度改革的新证(须注明“三证合一”字æ ?,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款ã€?/P> <P> 投标人提交的是“五证合一”登记制度改革的新证(须注明“五证合一”字æ ?,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和社保登记证,符合基本资格条件的相关条款ã€?/P> <P> 三、获取公开招标文件的时间、地点及方式</P> <P> 获取公开招标文件的时间:ä»?019å¹?3æœ?5æ—?起至2019å¹?4æœ?1日止,每天每日上å?ï¼?0时到12ï¼?0 时,下午14ï¼?0时到17ï¼?0æ—?北京时间),双休日及节假日除外ã€?/P> <P> 获取公开招标文件的地点:益阳市高新区龙洲南路中电怡和苑Cæ ?11-412å?/P> <P> 公开招标文件售价ï¼?00å…?ä»?/P> <P> 获取招标文件的材料要求:本人身份证原件、投标人法人委托授权ä¹?委托购买)、投标人营业执照副本和组织机构代码证副本复印件ã€?/P> <P> 获取公开招标文件的方式:指定地点购买</P> <P> 经采购人授权代理机构向成交供应商收取服务费最高限ä»?59,400å…?/P> <P> 四、投标截止时间和开标时间及地点</P> <P> 投标截止时间ï¼?019å¹?4æœ?6æ—?09:30</P> <P> 开标时间:2019å¹?4æœ?6æ—?09:30</P> <P> 开标地点:益阳市公共资源交易中心开标室(益阳高新区中南电子商务园3号楼二楼,益阳市迎宾东路355å?</P> <P> 五、质ç–?/P> <P> 对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者在采购文件公告期限届满之日èµ?个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出ã€?/P> <P> 采购人:湖南省益阳航道管理局</P> <P> åœ?址:湖南省益阳市金山南è·?99å?/P> <P> 联系人:曾宪å±?电话ï¼?3607370965</P> <P> 采购代理机构:湖南华科工程项目管理有限公å?/P> <P> åœ?址:益阳市高新区龙洲南路中电怡和苑Cæ ?10å?/P> <P> 联系人:陈平 邮编ï¼?13000</P> <P> ç”?话:17373752500 传真ï¼?737-4280939</P> <P> 本公告期限为5个工作日</P></div> <div class="news_end"> </div> <div class="news_msg"> 本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€?br/> 本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系ã€?/div> <div class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div class="Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章ã€?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://www.edu52.net/bj/xgwj.aspx?typeid=089&jshy=0&top=6&zf=85"> </iframe> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div class="Mright"> <!--最新资è®?begin--> <div class=" Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资è®?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://www.edu52.net/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价æ ?begin--> <div class=" Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价æ ?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://www.edu52.net/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div class="Mbox01"> <div class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应å•?</div> <!--Recommend List Begin--> <div class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹é’?/div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=联诚钢铁 target=_blank>联诚钢铁</a> </li> <li><a title=湘钢工贸 target=_blank>湘钢工贸</a> </li> <li><a title=吉木å·?target=_blank>吉木å·?/a> </li> <li><a title=大汉物流 target=_blank>大汉物流</a> </li> <li><a title=湖南九龙 target=_blank>湖南九龙</a> </li> <li><a title=湖南一æ‹?target=_blank>湖南一æ‹?/a> </li> <li><a title=海璇钢贸 target=_blank>海璇钢贸</a> </li> <li><a title=万海钢贸 target=_blank>万海钢贸</a> </li> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>板材</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=湖南中钢 target=_blank>湖南中钢</a> </li> <li><a title=长沙诚恒 target=_blank>长沙诚恒</a> </li> <li><a title=长沙物贸 target=_blank>长沙物贸</a> </li> <li><a title=诚顺金属 target=_blank>诚顺金属</a> </li> <li><a title=联正实业 target=_blank>联正实业</a> </li> <li><a title=湘钢工贸 target=_blank>湘钢工贸</a> </li> <li><a title=恒信钢铁 target=_blank>恒信钢铁</a> </li> <li><a title=银塔金属 target=_blank>银塔金属</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>管材</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=长沙管友金属 target=_blank>长沙管友</a> </li> <li><a title=鑫士ç‰?target=_blank>鑫士ç‰?/a> </li> <li><a title=天勤钢管 target=_blank>天勤钢管</a> </li> <li><a title=文思昌 target=_blank>文思昌</a> </li> <li><a title=宝津钢铁 target=_blank>宝津钢铁</a> </li> <li><a title=长沙鲲鹏 target=_blank>长沙鲲鹏</a> </li> <li><a title=盛仕è¾?target=_blank>盛仕è¾?/a> </li> <li><a title=楚云钢铁 target=_blank>楚云钢铁</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>型材</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=天兴钢铁物流 target=_blank>天兴钢铁</a> </li> <li><a title=湖南华裕 target=_blank>湖南华裕</a> </li> <li><a title=琳骏经贸 target=_blank>琳骏经贸</a> </li> <li><a title=万州工贸 target=_blank>万州工贸</a> </li> <li><a title=楚云钢铁 target=_blank>楚云钢铁</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>不锈é’?/div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=湖南金辉钢铁 target=_blank>湖南金辉</a> </li> <li><a href="http://www.edu52.net" title=湖南顺昌 target=_blank>湖南顺昌</a> </li> <li><a title=德邦钢铁 target=_blank>德邦钢铁</a> </li> <li><a title=正罡金属 target=_blank>正罡金属</a> </li> <li><a title=经久钢铁 target=_blank>经久钢铁</a> </li> <li><a title=湖南仁本不锈 target=_blank>湖南仁本</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class=cate>优钢</div> <div class=RecomCo> <ul > <li><a title=中冶钢铁 target=_blank>中冶钢铁</a> </li> <li><a title=钢之å¼?target=_blank>钢之å¼?/a> </li> <li><a title=元丰钢铁 target=_blank>元丰钢铁</a> </li> <li><a href="http://www.edu52.net/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li><a title=德邦钢铁 target=_blank>德邦钢铁</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div class=clear></div> <div class=main_01> <div class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://www.edu52.net/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| <a target="_blank" >用户注册</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/feedback/feedback.asp">与天贸对è¯?/a>|</p> </div> <div class="copyright"> 客服电话ï¼?731-82241060    传真号码ï¼?731-82241051    <a target="_blank" href="http://www.edu52.net/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a><a target="_blank"><font color=#213368>湘ICPå¤?19012578å?/font></a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> www.edu52.net All Rights Reserved </div> <div style=display:none> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fe2d919a92503396961c21fda8847685c' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <a href="http://www.edu52.net/">°ÄÃŽðɳÍøÉ϶ij¡</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>